İTHALAT VE İHRACAT GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİMİZDE GEREKEN EVRAKLAR

- Vergi Dairesi’nden Vergi Mükellefi olduğuna dair yazı,
- Vergi Levhası (Son iki yıla ait), 
- Ticaret Sicil Gazetesi,
- Faaliyet Belgesi,
- İmza Sirküleri,
- İmzaya yetkili kişilerin Nüfus Cüzdan Sureti 
- Vekâletname,